NUTQIY KOMPETENSIYANING TURLARI, MAZMUN-MOHIYATI VA ELEMENTLARI ВИДЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Authors

  • Temirova Kumushoy Sadriddinovna Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlangʻich ta’lim) yoʻnalishi II kurs magistri, Buxoro shahar 12-IDUM ning boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Keywords:

nutq, og‘zaki va yozma savodxonlik, nutqiy ko‘nikma, nutqiy kompetensiya, mashq, o‘quv topshirig‘i, matn ustida ishlash.

Abstract

Bu maqolada kompetensiyaning mazmun mohiyati turlari, insonning butun hayoti davomida shakllanib hamda rivojlanib borishi va ularni faoliyat turi yoki fan tarmog‘i bo‘yicha chegaralab bo‘lmasligi, kompetensiyaning shakllanishiga ma’lum bir vaqt davomida to‘plangan bilim va malakalar zamin yaratib borishi haqida fikr va mulohazalar keltirib o‘tilgan.

Downloads

Published

2023-02-12

How to Cite

Temirova Kumushoy Sadriddinovna. (2023). NUTQIY KOMPETENSIYANING TURLARI, MAZMUN-MOHIYATI VA ELEMENTLARI ВИДЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ. E Conference Zone, 8–14. Retrieved from http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1974

Issue

Section

Articles