[1]
Очилова Райҳона Отавек қизи 2023. ҚАДИМГИ ШАРҚ ЁЗМА МАНБАЛАРИДА АХЛОҚ-ОДОБ МАСАЛАСИ (“ДЕВОНУ ЛУҒОТИТ ТУРК МИСОЛИДА). E Conference Zone. (Mar. 2023), 1–5.