[1]
Norchayev D. R. and Quralov S. D. 2023. O‘ZBEKISTON HUDUDIDA SARIMSOQPIYOZ YETISHTIRISHDA PIYOZNI DONALARGA AJRATUVCHI QURILMAGA BO‘LGAN TALAB DARAJASI. E Conference Zone. (Nov. 2023), 11–13.