(1)
Norchayev D. R.; Quralov S. D. O‘ZBEKISTON HUDUDIDA SARIMSOQPIYOZ YETISHTIRISHDA PIYOZNI DONALARGA AJRATUVCHI QURILMAGA BO‘LGAN TALAB DARAJASI. ECZ 2023, 11-13.