Norchayev D. R., & Quralov S. D. (2023). O‘ZBEKISTON HUDUDIDA SARIMSOQPIYOZ YETISHTIRISHDA PIYOZNI DONALARGA AJRATUVCHI QURILMAGA BO‘LGAN TALAB DARAJASI. E Conference Zone, 11–13. Retrieved from http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2541