Norchayev D. R., and Quralov S. D. 2023. “O‘ZBEKISTON HUDUDIDA SARIMSOQPIYOZ YETISHTIRISHDA PIYOZNI DONALARGA AJRATUVCHI QURILMAGA BO‘LGAN TALAB DARAJASI”. E Conference Zone, November, 11-13. http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2541.