Очилова Райҳона Отавек қизи (2023) “ҚАДИМГИ ШАРҚ ЁЗМА МАНБАЛАРИДА АХЛОҚ-ОДОБ МАСАЛАСИ (“ДЕВОНУ ЛУҒОТИТ ТУРК МИСОЛИДА)”, E Conference Zone, pp. 1–5. Available at: http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2043 (Accessed: 19 July 2024).