Norchayev D. R. and Quralov S. D. (2023) “O‘ZBEKISTON HUDUDIDA SARIMSOQPIYOZ YETISHTIRISHDA PIYOZNI DONALARGA AJRATUVCHI QURILMAGA BO‘LGAN TALAB DARAJASI”, E Conference Zone, pp. 11–13. Available at: http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2541 (Accessed: 25 February 2024).