[1]
Norchayev D. R. and Quralov S. D., “O‘ZBEKISTON HUDUDIDA SARIMSOQPIYOZ YETISHTIRISHDA PIYOZNI DONALARGA AJRATUVCHI QURILMAGA BO‘LGAN TALAB DARAJASI”, ECZ, pp. 11–13, Nov. 2023.