Очилова Райҳона Отавек қизи. “ҚАДИМГИ ШАРҚ ЁЗМА МАНБАЛАРИДА АХЛОҚ-ОДОБ МАСАЛАСИ (“ДЕВОНУ ЛУҒОТИТ ТУРК МИСОЛИДА)”. E Conference Zone, Mar. 2023, pp. 1-5, http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2043.