Norchayev D. R., and Quralov S. D. “O‘ZBEKISTON HUDUDIDA SARIMSOQPIYOZ YETISHTIRISHDA PIYOZNI DONALARGA AJRATUVCHI QURILMAGA BO‘LGAN TALAB DARAJASI”. E Conference Zone, Nov. 2023, pp. 11-13, http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2541.