Очилова Райҳона Отавек қизи. “ҚАДИМГИ ШАРҚ ЁЗМА МАНБАЛАРИДА АХЛОҚ-ОДОБ МАСАЛАСИ (“ДЕВОНУ ЛУҒОТИТ ТУРК МИСОЛИДА)”. E Conference Zone (March 14, 2023): 1–5. Accessed February 25, 2024. http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2043.