Norchayev D. R., and Quralov S. D. “O‘ZBEKISTON HUDUDIDA SARIMSOQPIYOZ YETISHTIRISHDA PIYOZNI DONALARGA AJRATUVCHI QURILMAGA BO‘LGAN TALAB DARAJASI”. E Conference Zone (November 13, 2023): 11–13. Accessed February 25, 2024. http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2541.