1.
Norchayev D. R., Quralov S. D. O‘ZBEKISTON HUDUDIDA SARIMSOQPIYOZ YETISHTIRISHDA PIYOZNI DONALARGA AJRATUVCHI QURILMAGA BO‘LGAN TALAB DARAJASI. ECZ [Internet]. 2023 Nov. 13 [cited 2024 Feb. 25];:11-3. Available from: http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2541