[1]
Isoqova Muslima Baxtiyorovna 2023. OLIY TA’LIMDA ESKI O‘ZBEK ADABIY TILINI O‘QITISHDA PEDAGОGIK TEXNОLОGIYALARDAN FОYDALANISH (A.NAVOIYNING “FARHOD VA SHIRIN” DOSTONI MISOLIDA). E Conference Zone. (Jan. 2023), 54–60.