(1)
Isoqova Muslima Baxtiyorovna. OLIY TA’LIMDA ESKI O‘ZBEK ADABIY TILINI O‘QITISHDA PEDAGОGIK TEXNОLОGIYALARDAN FОYDALANISH (A.NAVOIYNING “FARHOD VA SHIRIN” DOSTONI MISOLIDA). ECZ 2023, 54-60.