(1)
Omonova Gullola Ulug’murod qizi. MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA HAMKORLIK PEDAGOGIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. ECZ 2023, 75-78.