[1]
Isoqova Muslima Baxtiyorovna, “OLIY TA’LIMDA ESKI O‘ZBEK ADABIY TILINI O‘QITISHDA PEDAGОGIK TEXNОLОGIYALARDAN FОYDALANISH (A.NAVOIYNING ‘FARHOD VA SHIRIN’ DOSTONI MISOLIDA)”, ECZ, pp. 54–60, Jan. 2023.