Isoqova Muslima Baxtiyorovna. “OLIY TA’LIMDA ESKI O‘ZBEK ADABIY TILINI O‘QITISHDA PEDAGОGIK TEXNОLОGIYALARDAN FОYDALANISH (A.NAVOIYNING ‘FARHOD VA SHIRIN’ DOSTONI MISOLIDA)”. E Conference Zone, Jan. 2023, pp. 54-60, https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1910.