Murtazoyeva Zarnigor. “MAKTAB DARSLIKLARIDA HADIS MAZMUN G`OYASI SINGDIRILGAN MATNLAR (3-4-Sinflar Misolida)”. E Conference Zone, Jan. 2023, pp. 61-64, https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1911.