1.
Isoqova Muslima Baxtiyorovna. OLIY TA’LIMDA ESKI O‘ZBEK ADABIY TILINI O‘QITISHDA PEDAGОGIK TEXNОLОGIYALARDAN FОYDALANISH (A.NAVOIYNING “FARHOD VA SHIRIN” DOSTONI MISOLIDA). ECZ [Internet]. 2023 Jan. 26 [cited 2024 Feb. 25];:54-60. Available from: https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1910